Planning des surveillances

ESI > Articles > Non classé > Planning des surveillances

Veuillez trouver ci-dessous le planning des surveillances.

 

ABANE  MUSTAPHA

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         A3

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               BDD3           A3

ACHOUR  DJAOUIDA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S07

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          S27

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S07

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        A6

ADAFER  FATIHA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               TELT4          A2

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          A6

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A6

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        S24

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        S07

ADMANE  LOTFI

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               ORGA4         A2

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A3

AIT ALI YAHIA  DAHBIA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S08

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               MCSI3          A4

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        S04

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         S25

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         S26

AIT ALI YAHIA  YACINE

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               SYST4          A3

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A4

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        S25

MARDI 17/03/2009        14h30 – 16h30               ANAD4         A4

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               FAS3           A4

AIT AMRANE  LYES

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        A6

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               ORGA4         S15

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A1

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANAD4         A2

AIT AMRANE  RACHID

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        A5

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          S24

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         A5

AIT AOUDIA  SAMY

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               COMP4         A4

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           S07

 

AIT DAOUD  SIHAM

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S04

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          S05

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         S24

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          A5

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANAD4         S16

AMROUCHE  HAKIM

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               TELT4          S15

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          M5

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A6

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        A6

SAMEDI 14/03/2009       14h30 – 16h30               MCSI4          S16

AMROUCHE  KARIMA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               BDD4           A4

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               AUTO4         A4

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         S05

ANANE  MOHAMED

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S05

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          S07

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         S27

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          A6

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         S24

ANSSOUR  MALIKA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        A5

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          S26

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S08

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        A5

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        A6

AOUDIA  LAMIA

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          A6

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         A3

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         A4

MARDI 17/03/2009        14h30 – 16h30               ANAD4         A4

ATEK  OUARDIA

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        S24

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          A5

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A4

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               COMP4         A3

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A4

 

AZOUAOU  FAYSAL

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         S04

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          S27

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         A5

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A3

SAMEDI 14/03/2009       14h30 – 16h30               MCSI4          S15

BALLA  AMAR

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A5

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           S08

BATATA  SOFIANE

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               IECO            A5

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               BDD3           A4

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          S25

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S24

BELGUECHI  RIMA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S25

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A2

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               GEST4          A2

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        S08

BELLAL  MOHAMED

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S04

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         A1

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         S15

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               THL3           S07

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               AUTO4         A3

BENATCHBA  KARIMA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S26

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         A2

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               THL3           A1

BENAZIEZ  IDRIS

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         A6

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         A4

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        A5

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         S26

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           S04

BENCHERIF  ABDELWAHAB

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          A5

BENDEDDOUCHE  MOHAMED

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S24

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          S06

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          A6

 

BENHOUHOU  A. BOUALEM

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               SYST4          A4

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        S26

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               ELEC3          S06

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A2

BENKACI ALI  NADIR

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        A5

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          A6

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               ELEC3          S04

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A1

BENKRID SOUMIA

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               MCSI3          A3

BENSSEDIK  MALIKA

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ROP4           A2

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S06

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        S06

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         S27

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           S05

BENYAHIA  BOUDJEMAA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S06

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               MCSI3          A4

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A3

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         A5

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           S06

BESSAH  NAIMA

DIMANCHE 15/03/2009   14h30 – 16h30               ARCH4         A3

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               FAS4           A4

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               GEST4          S15

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A3

BOUKHEDIMI  SOUHILA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S05

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               IECO            A5

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        A5

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          A6

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               GEST4          A2

BOULEKRADECHE  MOHAMED

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM3         S07

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         A1

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          S26

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         A1

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         S03

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         S25

 

BOUMAZOUZA  DAOUD

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A5

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         A5

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         S07

BOUSBIA  NABILA

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         A5

BRIKA  AMAR

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         S06

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         A6

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          A5

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A1

CHALAL  RACHID

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A4

SAMEDI 14/03/2009       14h30 – 16h30               MCSI4          A2

CHEBIEB  ABDELKRIM

DIMANCHE 15/03/2009   14h30 – 16h30               ARCH4         A4

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A2

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               COMP4         A4

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         A6

CHEBINE  BAYA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               TELT4          S16

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         A6

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          A1

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               GEST4          S16

CHERGOU  BADRETMEM

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               MCSI3          A3

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S03

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         S05

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          A5

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         A5

CHERID  NACERA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A5

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               GEST3          A4

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         A4

DAHAK  FOUAD

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         A6

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S08

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               BDD3           A4

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               FAS3           A3

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               AUTO4         A3

 

DAHAMNI  FODIL

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S03

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A4

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S07

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               IECO            A6

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               BDD3           A3

DAHMANI  RABEA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               BDD4           A3

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         S25

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          A5

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               FAS3           A2

DIB  AHMED

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        A6

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          A5

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S09

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         S27

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         A6

DJELLOUL  MAHASSINE

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S05

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          A5

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM3         S04

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         S08

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               IECO            A6

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               THL3           S08

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        S05

EL ALIA  NADIA

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         A1

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         A5

GHOMARI  REDA . A

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          M2

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               ORGA4         A2

HADDADOU  HAMID

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S10

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A1

HADIM  BOUKHALFA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               SYST4          A4

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        S25

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM3         A1

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S07

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          A5

 

HADJ MOUSSA  MERIEM

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S10

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               MCSI3          A2

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         S26

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANAD4         S15

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A4

HADJIT

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          M1

DIMANCHE 15/03/2009   14h30 – 16h30               ARCH4         A3

MARDI 17/03/2009        14h30 – 16h30               ANAD4         A3

HAMDAD  LEILA

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM3         S05

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ROP4           S16

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         A3

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANAD4         A2

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         S24

HAMIDI  SAMIR

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        A1

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          A6

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               FAS4           A3

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         S25

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          S27

HASSINI  SABRINA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A5

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        A6

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         A4

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               BDD3           A2

HIDOUCI  KALED-WALID

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         A2

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         A5

KADRI  NASSIMA

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          M3

DIMANCHE 15/03/2009   14h30 – 16h30               ARCH4         A4

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S10

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         A5

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          A6

KHELIFATI  SI LARABI

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        A5

MARDI 17/03/2009        14h30 – 16h30               ANAD4         A3

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          A6

 

KHELOUAT  BOUALEM

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM3         S06

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               FAS4           A4

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S09

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          A5

KHELOUFI  RAMDANE

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S04

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM3         S08

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               FAS4           A3

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S03

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A4

KOUDIL  MOULOUD

DIMANCHE 15/03/2009   14h30 – 16h30               ARCH4         A4

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         A5

LADGHAM  AMINA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               BDD4           A3

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               BDD3           A4

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               ELEC3          S07

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S27

LAMMARI  AMINA

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          CYB

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          S08

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         S26

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          A5

LAOUDI  SORAYA

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S24

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         A2

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               IECO            A5

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          S24

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S08

LOUDINI  MALIK

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          A6

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               AUTO4         A4

LOUNES  NAIMA

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM2         A5

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S06

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               COMP4         A3

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A3

MAHIOU  RAMDANE

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S24

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               SYST4          A3

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A3

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         S04

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ROP3           A1

 

MAOUCHE  AMEL

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S27

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A4

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         A6

MEDJAOUI  NADJI

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         A5

MELOUANE  HABIBA

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         A6

MENACER  DJAMEL

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               SYST4          A4

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          S04

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S25

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         S24

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          S26

MESSAOUDI  LAKHDAR

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         S16

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        A6

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               ELEC3          S08

SAMEDI 14/03/2009       09h00 – 11h00               ANGL1         A5

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         S27

MEZIANI  LILA

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S26

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         A6

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               THL3           S06

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               FAS3           A3

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S25

MOSTEGHANEMI  M HAMED

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               TELT4          A2

NADER  FAHIMA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               ORGA4         S16

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               GEST3          A4

NAIB  FOUZIA

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S27

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL2         A5

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               THL3           S04

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S26

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          S25

OULD KARA  ABDERRAHMANE

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          M4

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               GEST3          A4

LUNDI 16/03/2009         14h30 – 16h30               ANGL3         A3

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         A5

SAMEDI 14/03/2009       14h30 – 16h30               MCSI4          A2

 

RAFFED  S YAZID

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S10

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        S27

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        A6

MARDI 17/03/2009        14h30 – 16h30               ANAD4         A4

ROUABHIA  AHMED

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S09

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               ELEC3          A1

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S04

SADEG  SOUHILA

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A6

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        A5

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               THL3           A1

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               ELEC3          S05

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               AUTO4         A4

SEHAD  ABDENOUR

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S27

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               MCSI3          A4

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               STRM3         A1

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ELEC1          S05

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               THL3           S05

SI TAYEB  FATMA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               BDD4           A4

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               GEST3          A3

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ROP4           S15

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               FAS3           A4

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         A6

SOUICI  BRAHIM

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         A1

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               SYST3          A1

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               GEST3          A2

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               ROP4           A2

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               ANUM3        A4

TEBIBEL  THOURAYA

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          CYB

MERCREDI 18/03/2009    14h30 – 16h30               SYST2          S24

YAHIAOUI  CHAFIA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S25

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          CYB

LUNDI 16/03/2009         09h00 – 11h00               GEST3          A3

LUNDI 16/03/2009         12h00 – 14h00               FAS4           A4

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        S26

 

YAKER  ZAHIDA

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S26

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               TELT3          M7

MARDI 17/03/2009        12h00 – 14h00               LOGM2        S27

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               SINF2          A6

MERCREDI 18/03/2009    12h00 – 14h00               ALGO1         S05

ZAIDI  NAWEL

DIMANCHE 15/03/2009   09h00 – 11h00               MATH1        S03

DIMANCHE 15/03/2009   12h00 – 14h00               STAT2          S25

JEUDI 19/03/2009          09h00 – 11h00               STRM1         S06

JEUDI 19/03/2009          12h00 – 14h00               MATH2        A5

MERCREDI 18/03/2009    09h00 – 11h00               ELEC3          A1

ZEGOUR  D.EDDINE

MARDI 17/03/2009        09h00 – 11h00               MCCP4         A4

SAMEDI 14/03/2009       12h00 – 14h00               ALGO2         A6

 

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR